Μου δίνει μεγάλη χαρά να συνεισφέρω στην κοινότητα με τον καλύτερο καφέ στην πόλη και ένα μέρος που οι άνθρωποι μπορούν να για να χτίζουν σχέσεις.

Βασίλης . Ιδιοκτήτης.